Spelregels

Algemene spelregels van het badminton
Bron : Vlaamse badmintonliga

Speelveld
Een badmintonveld is 13,40m lang en 6,10m breed. Bij enkelspel wordt het speelveld versmald naar 5,18m. Op de tekening hieronder vind je alle afmetingen terug. Alle lijnen maken deel uit van het speelveld. De lijnen zijn 4cm dik.

Spelregels

Palen en net
De palen moeten op de zijlijn van het dubbelveld staan. Ter hoogte van de palen bedraagt de nethoogte 1,55m en in het midden van het net 1,524m. De bovenkant van het net is gezoomd met een 7,5cm brede witte band die is omgeslagen over een koord of staaldraad.

Begin van de wedstrijd
Aan het begin van een wedstrijd beslist de toss welke speler mag kiezen
• of hij als eerste wil serveren
• of hij de andere als eerste laat serveren
• op welke speelhelft hij wil beginnen
In de tweede en eventueel derde game serveert de partij die de vorige game gewonnen heeft als eerste.

Puntentelling
Alle wedstrijden worden tot 21 punten gespeeld. Een partij die twee games heeft gewonnen, is de winnaar. De partij die een rally wint, scoort een punt, ongeacht of hij de service heeft of niet. Deze partij moet ook serveren bij de volgende rally.

Verlenging
Een game moet steeds met 2 punten verschil gewonnen worden, dus indien de stand 20-20 wordt, komen er verlengingen, en dit tot er een verschil is van 2 punten of tot één van de partijen 30 punten heeft behaald.

Service
Indien de eigen score even is, moet er geserveerd worden vanuit het rechter serveervak naar het rechter serveervak van de tegenstander. Indien de eigen score oneven is, wordt er geserveerd vanuit het linker serveervak naar het linker serveervak van de tegenstander.
Bij dubbelspel beslissen de spelers voor het begin van een game wie de eerste service uitvoert. De serveerder wisselt pas van serveervak nadat zijn partij een punt heeft gescoord tijdens zijn servicebeurt. De serveerder blijft aan service totdat zijn partij een rally verliest. Wanneer de service teruggewonnen wordt, zal de partner vanuit het andere vak beginnen te serveren.

Ontvangen
De service wordt steeds in het diagonaal tegenoverliggende serveervak ontvangen. Bij dubbelspel beslissen de spelers van de ontvangende partij voor het begin van een game wie de eerste service ontvangt.
Spelers van de ontvangende partij veranderen niet van serveervak zolang de tegenpartij de service heeft. De speler van de ontvangende partij die het laatst heeft geserveerd, staat in het vak overeenkomstig hun score. Zijn partner ontvangt de services in het andere vak. Van zodra de service wordt teruggewonnen, serveert de partner de eerste keer vanuit het vak waarin hij stond.

Interval
Tijdens een game heeft men recht op 1 minuut pauze van zodra iemand voor het eerst 11 punten heeft gescoord. Tussen de 1ste en 2de game en de 2de en 3de game heeft men recht op 2 minuten pauze.

Wisselen van speelhelft
Na een game wordt er telkens van kant gewisseld. In een eventuele 3de game dient men van kant te wisselen zodra een partij 11 punten heeft gescoord.

Fouten
• Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven de taille van de serveerder.
• Beide voeten van de serveerder of de ontvanger staan niet binnen het serveervak.
• De steel van de serveerder zijn racket wijst niet naar beneden bij de service.
• In een poging om te serveren, slaat de serveerder naast de shuttle.
• De shuttle valt na de service zonder aangeraakt te zijn door de tegenstander buiten het serveervak op de vloer.
• De shuttle landt buiten het speelveld of wordt naast, onder of door het net geslagen.
• Een speler raakt tijdens het spel de shuttle, het net of de paal met zijn lichaam of kledij.
• De shuttle raakt het plafond of een ander voorwerp.
• Een speler probeert opzettelijk de tegenstander te misleiden of te hinderen of vertraagt het spel op ongeoorloofde wijze.

Een let
• Als de tegenstander nog niet klaar was bij de service.
• Bij discussies over in of out.
• Bij hinder van buitenaf.
• Als de shuttle tijdens de rally op het net blijft steken of na over het net te zijn gegaan, in het net blijft steken.
• Als tijdens de rally de dop van de sshuttle volledig los komt van de kelk.
• Bij een onvoorziene gebeurtenis.

Algemeen
Het is geen fout als de shuttle tijdens een rally of bij de service het net raakt en daarna toch in het speelveld valt. Grenslijnen horen altijd bij het betreffende veld.